Інформація про фінансову послугу ТОВ «ФІНКОРТРЕЙД»«Інформація про фінансову послугу»

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон) ТОВ «ФІНКОРТРЕЙД» до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:
1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;
2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;
4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;
5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Торговець пропонує Клієнту укласти один із договорів щодо купівлі/продажу/міни цінних паперів або інших фінансових інструментів: доручення, комісії, на брокерське обслуговування, субкомісії, на виконання вищезгаданих. Вартість послуг торговця цінними паперами за договором встановлюється за домовленістю сторін з урахуванням витрат торговця на виконання цього договору.

Згідно вимог Податкового кодексу України у разі, якщо продавцем цінних паперів є фізична особа, торговець виступає податковим агентом такої фізичної особи, і зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб. Методику визначення торговцем інвестиційного прибутку при виконанні функцій податкового агента встановлено Міністерством фінансів України спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Податок на доходи фізичних осіб сплачується до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи, що отримала доход з операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами.

Механізм захисту прав споживачів — фізичних осіб передбачений Законом України «Про захист прав споживачів». Спірні питання, що виникають у процесі надання фінансової послуги врегульовуються в досудовому порядку, в тому числі шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання виявиться неможливим, спори підлягають врегулюванню судом на території України згідно законодавства України.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30
Телефон «гарячої лінії»: (044) 280-28-26
E-mail: info@nssmc.gov.ua
Web-сайт: www.nssmc.gov.ua

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174
Телефон: (044) 528-92-36
Телефон «гарячої лінії»: (044) 528-92-05
E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua
Web-сайт: www.dsiu.gov.ua

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві
Адреса: 04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72
E-mail: mkyiv_zah@ukr.net